Αξιολόγηση Βιογραφικού - Αξιολόγηση Linkedin profile

19|5 09:00 - 20:00
Νέοι Φούρνοι (Δ7)
Συμβουλευτική

Οι εξειδικευμένοι Career Managment Specialists της Career In Progress συμμετέχουν στο 2ο Spoudase Festival όπου και θα πραγματοποιούν δωρεάν για τους επισκέπτες και τις δύο ημέρες του Φεστιβάλ τα παρακάτω:

- Αξιολόγηση Βιογραφικών Σημειωμάτων για τους υποψηφίους, είτε αυτά αφορούν την μελλοντική εργασία είτε την εισαγωγή υποψηφίων σε κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

- Αξιολόγηση LinkedIn Profile, προκειμένου οι επισκέπτες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ορθό τρόπο το σημαντικότερο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εργασίας

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*

1. Δήλωσε συμμετοχή στο event εδώ

2. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ

3. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σου εδώ για την είσοδό σου στο Φεστιβάλ

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Career In Progress
Consulting Services - Professional Training & Coaching

Από το 2012, η Eπιστημονική Oμάδα της Career In Progress, έχει ενισχύσει την προσπάθεια εκατοντάδων υποψηφίων εργαζομένων, εφήβων και φοιτητών, προκείμενου να χαράξουν την επαγγελματική τους πορεία και την στρατηγική τους στη λήψη σωστών επαγγελματικών και εκπαιδευτικών αποφάσεων.

Καθημερινά, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι, Coaches και Experts της Oμάδας εισηγούνται σεμινάρια και ηγούνται εκπαιδεύσεων σε Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις και Φορείς για να υποστηρίξουν young professionals να ανταποκριθούν στην πρόκληση της σημερινής αγοράς εργασίας μέσω της κατάκτησης employability skills και των best practices για το Bιογραφικό Σημείωμα, τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, την Συνέντευξη Επιλογής, το Linkedin και τον επαγγελματικό προσανατολισμό για μεταπτυχιακές/προπτυχιακές σπουδές καθώς και την προετοιμασία αιτήσεων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πισω στο προγραμμα